Algemene voorwaarden

Algemene huisregels ’t Schippershuis

VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ’t Schippershuis gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels hotel ‘t Schippershuis                                             

 • Inchecken mogelijk vanaf 14:00
 • Uitcheck tijd 10:00
 • Aan het annuleren van uw verblijf zitten kosten verbonden, zie onderstaand onze voorwaarden.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden
 • Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval van "het niet naleven van ons huisreglement’’
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand
 • Inchecken kan vanaf een leeftijd van 21 jaar. Minderjarige personen dienen altijd te worden vergezeld door een ouder / verzorger (min. 25 jaar oud)
 • Het is niet toegestaan om ongeregistreerde of andere hotelgasten op de kamer te ontvangen. Indien er wel andere gasten op de kamer worden aangetroffen, zal u per direct worden verzocht het hotel te verlaten
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden
 • Glaswerk dient in ’t Schippershuis en/of terras achter te blijven
 • Zwak en sterk alcoholische dranken worden niet verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar
 • Voor live muziek dient een vergunning aangevraagd te worden door ’t Schippershuis
 • Feesten tot 0:00, mits er een vergunning is aangevraagd voor feesten tot 01:00

Het is niet toegestaan

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van ’t Schippershuis kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben
 • Lachgas te gebruiken en/of mee te nemen tijdens uw bezoek aan ons hotel. Indien wel lachgas op de kamer wordt aangetroffen, zal u per direct worden verzocht het hotel te verlaten
 • De kamer te huren op uw naam, zonder dat u zelf in de kamer verblijft
 • Met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven.
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van €275,- aan u worden doorbelast
 • Om kaarsen aan te steken op de hotelkamers in verband met brandveiligheid. Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd
 • Om eigen meegebrachte drank en/of etenswaren te nuttigen is niet toegestaan.
 • Confetti te verspreiden op uw hotelkamer, wanneer wij dit aantreffen rekenen wij u hiervoor € 25,00 schoonmaakkosten
 • Uw kamer, meer dan wat redelijk is, vervuild achter te laten. Bij normaal gebruik liggen er hooguit wat snippers, kruimels, een stukje papier op de grond. Bij alle situatie die het normale gebruik overtreft rekenen wij u € 50,00 schoonmaakkosten aan
 • Op eigen initiatief het verblijf te verlengen. Indien u wilt verlengen kan dat in overleg met onze receptie en tegen betaling van het geldende tarief. Uitchecken moet gebeuren voor 10.00 uur. Voor ieder half uur dat u langer op de kamer blijft brengen wij € 25,00 in rekening
 • Onze medewerkers zijn gerechtigd, gasten die zich hinderlijk gedragen en/of bovenstaande huisregels niet naleven, uit de horeca gelegenheid te verwijderen en kan de (verdere) toegang tot de horeca gelegenheid worden ontzegd
 • Schade toegebracht aan de horeca gelegenheid, de medewerkers en medegebruikers zal op de veroorzakers worden verhaald.

Annuleringsvoorwaarden hotel;

Tot 30 dagen voor de datum van aankomst: kosteloos

Binnen 30 dagen en t/m 15 dagen voor de datum van aankomst: 50%

Binnen 14 dagen voor aankomst 100%

 

 

chevron-down